Instalacja edytora Unity 3D w Linuxie

Pod koniec 2015 roku, Unity Technologies wydało pierwszą, testową wersję edytora Unity 3D dla systemu Linux. Od tamtego momentu minęło już trochę czasu i można powiedzieć, że większość początkowych problemów zostało już usuniętych, dzięki czemu aplikacja nadaje się do poważnej pracy.

W poniższym przykładzie zainstalujemy wersję 2017.2.0 Beta 2 na Ubuntu.

Przygotowania

Pierwszą rzeczą którą należy sprawdzić, to wersja OpenGL obsługiwana przez nasz system. Unity wymaga co najmniej OpenGL 3.2 i w przypadku jego braku będzie zamykane z błędem w momencie dodawania nowego obiektu do sceny albo w ogóle się nie uruchomi.

Wpisujemy w terminalu komendę „glxinfo -B” (pakiet Mesa 3D) i szukamy numerów wersji. W moim przypadku:

name of display: :1
display: :1 screen: 0
direct rendering: Yes
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
  Vendor: Intel Open Source Technology Center (0x8086)
  Device: Mesa DRI Intel(R) Ivybridge Mobile (0x166)
  Version: 17.1.2
  Accelerated: yes
  Video memory: 1536MB
  Unified memory: yes
  Preferred profile: core (0x1)
  Max core profile version: 4.2
  Max compat profile version: 3.0
  Max GLES1 profile version: 1.1
  Max GLES[23] profile version: 3.0
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Ivybridge Mobile 
OpenGL core profile version string: 4.2 (Core Profile) Mesa 17.1.2
OpenGL core profile shading language version string: 4.20
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL version string: 3.0 Mesa 17.1.2
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL context flags: (none)
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.0 Mesa 17.1.2
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.00

Pomimo tego, że linia „OpenGL version” wskazuje na 3.0, Unity automatycznie wybierze profil „core” i uruchomi się w trybie 4.2.

Domyślnym edytorem kodów źródłowych w Unity jest MonoDevelop, które jest co prawda zawarte w pakiecie instalacyjnym, ale ze względu na lepszą integrację z systemem wygodniej jest używać wersji dostępnej w oficjalnym repozytorium. Uruchamiamy z poziomu administratora:

apt install mono-complete mono-reference-* monodevelop

Instalacja

Lista wszystkich dostępnych paczek znajduje się na forum Unity w wątku „Unity on Linux: Release Notes and Known Issues„. Znajdujemy interesujący nas Build #20170707 i pobieramy:

wget https://beta.unity3d.com/download/b6e0e521da90/unity-editor_amd64-2017.2.0b2.deb

Przy pomocy komendy „dpkg –info unity-editor_amd64-2017.2.0b2.deb” możemy sprawdzić, jakie dodatkowe pakiety będą potrzebne do uruchomienia programu:

Package: unity-editor
Version: 2017.2.0b2
Architecture: amd64
Maintainer: Linux Team <linux-team@unity3d.com>
Installed-Size: 7895832
Depends: debconf (>= 0.5) | debconf-2.0, gconf-service, lib32gcc1 (>= 1:4.1.1), lib32stdc++6 (>= 4.6), libasound2 (>= 1.0.23), libc6 (>> 2.15), libc6-i386 (>= 2.15), libcairo2 (>= 1.6.0), libcap2 (>= 2.10), libcups2 (>= 1.4.0), libdbus-1-3 (>= 1.2.14), libexpat1 (>= 1.95.8), libfontconfig1 (>= 2.8.0), libfreetype6 (>= 2.3.9), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libgconf-2-4 (>= 2.31.1), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libgl1-mesa-glx | libgl1, libglib2.0-0 (>= 2.31.8), libglu1-mesa | libglu1, libgtk2.0-0 (>= 2.24.0), libnspr4 (>= 1.8.0.10), libnss3 (>= 3.14.3), libpango1.0-0 (>= 1.22.0), libstdc++6 (>= 4.6), libx11-6 (>= 2:1.4.99.1), libxcomposite1 (>= 1:0.3-1), libxcursor1 (>> 1.1.2), libxdamage1 (>= 1:1.1), libxext6, libxfixes3, libxi6 (>= 2:1.2.99.4), libxrandr2 (>= 2:1.2.99.2), libxrender1, libxtst6, zlib1g (>= 1:1.1.4), libpng12-0 | libpng16-16, libpq5, lsb-release, xdg-utils, npm
Recommends: ffmpeg | libav-tools, nodejs, java6-runtime, gzip, monodevelop, java7-jdk | java7-sdk, mono-reference-assemblies-2.0, mono-reference-assemblies-3.5
Section: devel
Priority: optional
Homepage: https://unity3d.com

Instalacja pliku DEB przy pomocy dpkg nie bierze pod uwagę wymaganych zależności, trzeba ją więc uzupełnić o wywołanie komendy apt. Z poziomu administratora:

dpkg -i unity-editor_amd64-2017.2.0b2.deb
apt install -f

To wszystko, Unity zostało zainstalowane w katalogu /opt i jest gotowe do pracy.

Dodatkowe informacje na temat działania i ewentualnych problemów na które natrafili użytkownicy, znajdują się na forum w dziale „Linux Editor„.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *