Konfiguracja libGDX w IntelliJ IDEA

Utworzenie nowego projektu opartego na bibliotece libGDX i wczytanie go do IntelliJ IDEA nie sprawia większych problemów, jednak ze względu na integrację z Gradle oraz fakt, że na początku nie wszystko konfiguruje się automatycznie, należy pamiętać o wykonaniu wszystkich wymaganych kroków.

Poniższy przykład wykorzystuje:

 • IntelliJ IDEA w wersji 2017.1.4
 • libGDX w wersji 1.9.6
 • Android SDK z API 20 oraz Build Tools 23.0.1
 • system operacyjny Linux (Ubuntu)

Instalator libGDX

Zaczynamy od pobrania i uruchomienia najnowszej wersji instalatora libGDX ze strony www.

cd ~/Pobrane
wget https://libgdx.badlogicgames.com/nightlies/dist/gdx-setup.jar
java -jar gdx-setup.jar

Następnie podajemy instalatorowi kilka podstawowych informacji o projekcie:

Name: nazwa aplikacji (zostanie zapisana do pliku build.gradle jako allprojects.ext.appName oraz do android/res/values/strings.xml jako app_name)

Package: unikatowa nazwa pakietu dla aplikacji, zgodna ze standardem Java

Game class: główna klasa aplikacji, która będzie w zależności od platformy uruchamiana przez DesktopLauncher lub AndroidLauncher (zostanie utworzona w katalogu core/nazwa_pakietu)

Destination: docelowy katalog, w którym zostanie utworzony projekt

Android SDK: katalog z zainstalowanym Android SDK

Sub Projects: docelowe platformy, na które będziemy kompilować aplikację (w tym przypadku zostawiamy tylko Desktop i Android)

Extensions: opcjonalne biblioteki, z których będzie dodatkowo korzystać aplikacja (ten przykład nie wykorzystuje żadnej z nich)

Show Third Party Extensions: kolejna lista dodatkowych bibliotek, których na razie nie będziemy używać

Advanced: opcje zaawansowane, możemy zostawić je wyłączone

Przed kliknięciem przycisku Generate, warto się jeszcze upewnić, że mamy zainstalowany Android SDK w odpowiedniej wersji. Minimalne zalecane wersje można znaleźć na stronie libGDX:

Wersje zainstalowane w systemie sprawdzamy przy pomocy skryptu znajdującego się w katalogu Android SDK ($ANDROID_HOME/tools/bin):

$ANDROID_HOME/tools/bin/sdkmanager --list

W moim przypadku:

Installed packages:
 Path            | Version | Description            | Location          
 -------           | ------- | -------              | -------           
 build-tools;23.0.1     | 23.0.1 | Android SDK Build-Tools 23.0.1  | build-tools/23.0.1/     
 build-tools;25.0.2     | 25.0.2 | Android SDK Build-Tools 25.0.2  | build-tools/25.0.2/     
 build-tools;26.0.0     | 26.0.0 | Android SDK Build-Tools 26    | build-tools/26.0.0/     
 emulator          | 26.0.3 | Android Emulator         | emulator/          
 extras;android;m2repository | 47.0.0 | Android Support Repository, re... | extras/android/m2repository/
 extras;google;m2repository | 54   | Google Repository         | extras/google/m2repository/ 
 patcher;v4         | 1    | SDK Patch Applier v4       | patcher/v4/         
 platform-tools       | 26.0.0 | Android SDK Platform-Tools    | platform-tools/       
 platforms;android-20    | 2    | Android SDK Platform 20, rev 2  | platforms/android-20/    
 platforms;android-25    | 3    | Android SDK Platform 25      | platforms/android-25/    
 sources;android-20     | 1    | Sources for Android 20      | sources/android-20/     
 sources;android-25     | 1    | Sources for Android 25      | sources/android-25/     
 tools            | 26.0.2 | Android SDK Tools         | tools/

Uruchamiamy generowanie projektu i czekamy na rozwój wydarzeń. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pojawi się nam ostrzeżenie:

Wybranie „No” spowoduje wymuszenie korzystania z narzędzi w wersji 23.0.1.

Analogicznie, kolejne pytanie będzie dotyczyło wersji API:

Wybranie „No” wymusi API 20.

W przypadku, gdy zdecydujemy się później na zmianę tych ustawień, wystarczy poprawić pliki w katalogu projektu:

android/AndroidManifest.xml:

<uses-sdk android:minSdkVersion="9" android:targetSdkVersion="20" />

android/build.gradle:

android {
  buildToolsVersion "23.0.1"
  compileSdkVersion 20

[...]

  defaultConfig {
    minSdkVersion 9
    targetSdkVersion 20

Parametr minSdkVersion oznacza minimalną wersję systemu Android, na którym będzie można uruchomić aplikację. W przypadku libGDX jest to API 9 czyli Android 2.3 GINGERBREAD.

Po chwili projekt powinien być gotowy:

Wczytanie do IntelliJ IDEA

Kierując się podpowiedzią z instalatora, w głównym oknie IntelliJ IDEA wybieramy „Open” i wskazujemy plik build.gradle.

Następnie potwierdzamy, że chcemy go otworzyć jako projekt.

W ustawieniach importu Gradle ważne jest odznaczenie opcji „Create separate module per source set”.

Wszystkie moduły zostawiamy włączone.

Teraz musimy poczekać, aż wszystkie pliki zostaną zindeksowane. Dymkami z informacjami nie musimy się na razie przejmować.

Na liście konfiguracji powinien pojawić się „android”. Cel „desktop” trzeba dodać ręcznie.

W edytorze konfiguracji klikamy zielony plus i wybieramy „Application”.

Jako „Main class” wskazujemy klasę DesktopLauncher.

Katalog „Working directory” jest wspólny dla obu platform i powinien wskazywać na „android/assets”. W „Use classpath of module” wybieramy moduł desktop.

W podobny sposób, możemy sobie dodać skróty do zadań zdefiniowanych w Gradle:

Zadanie „clean” usuwa wszystkie pliki powstałe podczas kompilacji projektu:

Analogicznie możemy dodać android -> assembleRelease tworzące plik APK dla Androida (przed opublikowaniem trzeba go jeszcze podpisać cyfrowo).

Zadanie desktop -> dist tworzy paczkę JAR zawierającą wszystkie elementy potrzebne do uruchomienia projektu na Linux/Windows/MacOS.

Tak ostatecznie wygląda przykładowa lista konfiguracji:

Uwagi

Plugin Gradle dołączany do libGDX nie jest najnowszy, więc prędzej czy później wyświetli się nam komunikat z propozycją aktualizacji. Wystarczy kliknąć Update i poczekać na zakończenie instalacji.

Jeżeli korzystamy z dodatku FindBugs, podczas weryfikowania projektu pojawi się ostrzeżenie o błędach w generowanym automatycznie pliku R.java. Jako, że nie mamy wpływu na jego zawartość, najlepiej dodać go do wyjątków.

Listy wykluczeń są zapisywane w formacie XML a ich położenie można znaleźć w konfiguracji dodatku FindBugs w zakładce Filter.

Przykładowy plik findbugs-android-exclude.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FindBugsFilter>
  <Match>
    <Or>
      <Class name="~.*\.R\$.*"/>
      <Class name="~.*\.Manifest\$.*"/>
    </Or>
  </Match>
</FindBugsFilter>

To w zasadzie wszystko. Możemy rozpocząć pracę nad naszą aplikacją.


Opublikowano

w

przez

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *